Wellness Center Finland Oy rekisteri- ja tietosuojaseloste

HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Wellness Center Finland Oy (y-tunnus 3323247-3)

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Hanna Nieminen

3. Rekisterin nimi
Wellness Center Finland Oy asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle sähköpostitse.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Nimi
Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Syntymäaika
Tilaustiedot
Suoramarkkinointilupa
Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja tuotetilauksien, palautteen lähettämisen yhteydessä ja kilpailuihin osallistumisen yhteydessä.

7. Tietojen luovutus

Wellness Center Finland Oy ei luovuta rekisterinsä tietoja kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.